5 / 5
Premietania filmu sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec Peter Weiss, ktorý ho zahájil.
Upravit