1 / 6
Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko s 3. tajomníkom Veľvyslanectva SR v Prahe R. Lajčiakom
Upravit