3 / 6
Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko a člen výboru B. Kraus
Upravit