6 / 6
Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa v predvečer 137. výročia narodenia M. R. Štefánka zišli 20. júla pri jeho soche na pražskom Petříne. Prítomným sa prihovoril predseda Spoločnosti V. Čelko a 3. tajomník slovenského veľvyslanectva R. Lajčiak, ktorý vyzdvihol snahu Spoločnosti uchovávať odkaz M. R. Štefánika.
Upravit