1 / 13
Hostia zo Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku: zľava B. Neumair, M. Gallová, J. Tatara a V. Čelko
Upravit