5 / 13
Riaditeľ Slovenského domu a predseda Svetového združenia Slovákov V. Skalský zahájil besedu
Upravit