9 / 13
J. Tatara oboznámil prítomných s prácou Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku
Upravit