11 / 13
Besedy sa zúčastnila aj konzulka slovenského veľvyslanectva Z. Warderová (prvá zľava) a vicekonzulka E. Šrámková (tretia zľava)
Upravit