2 / 35
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Je to jediná zachovalá stavba z obdobia Veľkej Moravy.
Upravit