3 / 35
Cisársky a kráľovský žrebčín v Kopčanoch, dal ho postaviť manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský v 18. storočí. V súčasnosti v žrebčíne prebieha rekonštrukcia.
Upravit