7 / 35
Pamätná fara v Hlbokom, kde bola v roku 1843 uzákonená spisovná slovenčina, uzniesli sa na tom Ľ. Štúr, M. Hodža a J.M.Hurban.
Upravit