8 / 35
Po stopách osobností a udalostí spoločnej česko-slovenskej histórie - exkurzia, ktorú v dňoch 28. až 30. septembra 2018 poriadal Slovenský zbor ECAV v ČR a ECAV v ČR s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ECAV v ČR. Exkurzie sa zúčastnili nielen členovia ECAV v ČR, ale aj členovia Spoločnosti MRŠ v Prahe a ďalších slovenských spolkov.
Upravit