10 / 35
Položenie kvetov k mohyle M. R. Štefánika - zľava predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko, biskup ECAV v ČR M. Čop, riaditeľ ústredia ECAV v ČR J. Maca a J. Haluková, presbyterka a tajomníčka Spoločnosti J. Kollára.
Upravit