13 / 35
Fara na Košariskách, kde sa narodil M. R. Štefánik, v súčasnosti Múzeum MRŠ. Sobota 29. septembra 2018.
Upravit