16 / 35
Posmrtná maska hlavy a rúk Milana Rastislava Štefánika v Múzeu MRŠ na Košariskách.
Upravit