18 / 35
Veľká Javorina - pomník česko-slovenskej vzájomnosti, miesto stretávania Čechov a Slovákov.
Upravit