24 / 35
Pomník Dušana Jurkoviča na cintoríne v Brezovej pod Bradlom - čiastočne v tieni, uprostřed silueta fotografky.
Upravit