25 / 35
Položenie kvetov k pomníku Jana Husa v Brezovej pod Bradlom - jediný pomník Jana Husa na Slovensku
Upravit