29 / 35
Život a dielo Dušana Jurkoviča zaujali všetkých.
Upravit