32 / 35
Biskup ECAV v ČR M. Čop predstavil česko-slovenskú Bibliu 100, vydanú pri príležitosti 100. výročia založenia Československa.
Upravit