35 / 35
Položenie kvetov pri pomníku A. Dubčeka v nedeľu 30. septembra 2018.
Upravit