1 / 12
Pietne zhromaždenie pri 167. výročí smrti Jána Kollára sa konalo 24. januára 2019 pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch, organizátormi boli Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV v ČR a Spoločnosť M. R. Štefánika.
Upravit