3 / 12
Pietneho zhromaždenia sa zúčastnil veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss a konzulka Zuzana Warderová.
Upravit