4 / 12
Kvety za Spoločnosť Jána Kollára položili tajomníčka Spoločnosti JK Janka Haluková a predseda Spoločnosti JK Pavel Číčel.
Upravit