6 / 12
Predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko prehovoril o diele Jána Kollára.
Upravit