1 / 9
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 27. marca 2019 v Slovenskom dome. Pred začiatkom...
Upravit