5 / 9
PhDr. Michal Pehr, PhD. pri prednáške Dočasné Národné zhromaždenie 1945-1946
Upravit