9 / 9
Bohdan Kraus predniesol Správu o hospodárení a prečítal aj Správu revízora
Upravit