3 / 7
Prezentáciu moderoval riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, zľava Vojtech Čelko, autorka Mariana Čengel Solčanská, Lucia Klein Svoboda, slovenská herečka a režisérka žijúca v Prahe a prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Upravit