4 / 7
Prezentácia sa konala v sále M. R. Štefánika
Upravit