3 / 9
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania sa konalo 26. augusta na Ministerstve obrany ČR. Pripravil ho Český svaz bojovníků za svobodu, Městská část Praha 6, Ministerstvo obrany ČR a Generálný štáb Armády České republiky. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika: predseda Vojtech Čelko, členka výboru Zuzana Bukovská a členka Spoločnosti MRŠ Janka Haluková.
Upravit