4 / 9
S prejavom vystúpil veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe J.E. Peter Weiss.
Upravit