6 / 9
Sál Ministerstva obrany ČR zaplnili predstavitelia MO ČR, GŠ AČR, vojenská verejnost, zástupcovia veľvyslanectiev, predstavitelia kultúrneho a politického života a priami účastníci SNP.
Upravit