7 / 9
Predseda Ústrednej rady Slovenského zvӓzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer predal medaile Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa udeľuje za presadzovanie protifašistických myšlienok.
Upravit