1 / 11
Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – 103 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny – sa konalo v predvečer sviatku Dňa vojnových veteránov v stredu 10. novembra 2021 v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe. Slávnosť organizovala Cirkev československá husitská spolu s Armádou ČR. Na zhromaždení boli prítomní predstavitelia cirkví, Armády ČR, zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, hl. m. Prahy, ako aj niektorých spolkov a neziskových združení. V rámci bohoslužby zaznela i slovenská modlitba a v programe účinkovali Martina Bauerová – spev, Vladimír Rejlek –trubka, Michal Hanzal – organ. Foto: Pavel Průcha.
Upravit