3 / 11
Bohoslužbu viedli Tomáš Butta, patriarcha CČSH (vpravo), a David Tonzar, biskup pražský (vľavo). Foto: Pavel Průcha.
Upravit