5 / 11
Plukovník gšt. Mgr. Jaroslav Kníchal, hlavný kaplán Armády ČR. Foto: Pavel Průcha.
Upravit