6 / 11
Petra Pecková, hejtmanka Stredočeského kraja, bývala starostka obce Mnichovice, kde stojí mohyla M.R. Štefánika. Foto: Pavel Průcha.
Upravit