7 / 11
Architekt Petr Hlaváček, 1. námestník primátora hl. m. Prahy. Foto: Pavel Průcha.
Upravit