8 / 11
S prejavom vystúpil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko. Foto: Pavel Průcha.
Upravit