11 / 11
Za Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR sa na akcii zúčastnili Vojtech Čelko, Janka Haluková, Miroslav Surmánek a Ján Kendera. Foto: Ján Kendera.
Upravit