8 / 18
Predseda Spoločnosti M.R. Štefánika Vojtech Čelko pri príhovore.
Upravit