* 21.7.1880
  + 4.5.1919
Fotografie z akce zde...Fotografie z akce zde:
Zomrel náš čestný predseda  Ing. Jozef Havaš

 

 

V sobotu 4. augusta 2012 zomrel v Roztokoch pri Prahe po dlhotrvajúcej nemoci Ing. Jozef Havaš.

Narodil sa 4. februára 1926 v Spišskej Teplici. Ľudovú školu ukončil v rodnej Spišskej Teplici. Hospodársku akadémiu navštevoval v Poprade. Pri maturite patril k najlepším študentom na Slovensku a k úspešnej maturite dostal gratulačný list ministra školstva. Zamestnal sa vo Svite a hneď po vojne začal diaľkové štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Po ukončení vysokoškolských štúdií začal pracovať na Slovenskej plánovacej komisii v Bratislave. Neskôr obhájil kandidátsku prácu a získal titul kandidáta vied. V roku 1955 sa oženil a s manželkou Oľgou vychovali tri deti.

V roku 1960 v rámci akcie posilnenia slovenských kádrov na ústredných orgánoch prešiel na Státní plánovací komisi do Prahy. Privítal obrodný proces v roku 1968 a začal pracovať v sekretariáte podpredsedu vlády Gustáva Husáka a v tíme, ktorý pripravoval zákony o Československej federácii.

Vo februári 1969 bol zvolený predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Prahe. Od tej doby sú s jeho menom spojené mnohé významné slovenské akcie v Prahe, na ktorých sa nejakým spôsobom  podieľal.

Vo svojej funkcii vedúceho sekretariátu predsedu slovenskej vlády, ktorý bol ex offo podpredsedom federálnej vlády v Prahe pomohol pripraviť a zaštítiť mnohé kultúrne a spoločenské akcie. Viedol sekretariát Samovi  Falťanovi, Petrovi Colotkovi, Ivanovi Knotekovi, Pavlovi Hrivnákovi a Milanovi Číčovi.

Keď nebolo možné podľa stávajúcich zákonov legalizovať Miestny odbor Matice slovenskej v Prahe, v podobe Klubu slovenskej kultúry našiel spôsob, aby mohla jeho činnosť pokračovať. V roku 1969-1974 a 1988-1990 bol členom Výboru Matice slovenskej v Martine. Bol významnou postavou česko-slovenského kultúrneho kontextu. Vrcholom jeho aktivít bol jeho podiel na založení Domu slovenskej kultúry, ktorý v Prahe vyvíjal činnosť v rokoch 1985-1993. Vo svojej funkcii na úrade predsedníctva vlády dokázal zaštíť činnosť Domu slovenskej kultúry proti útokom rigidných politických miest. Podieľal sa na príprave a  inštalovaní pamätných tabúľ v Prahe Martinovi Kukučínovi. Martinovi Benkovi, Jánovi Smrekovi, Lacovi Novomeskému, sochy Milana Rastislava Štefánika pri Štefánikovej hvezdárni na Petříne, pamätnej tabule Milanovi Hodžovi, na jeho vile v Zapovej ulici a bol členom výboru pre odhalenie pamätnej tabule Alexandrovi Dubčekovi na budove niekdajšieho federálneho zhromaždenia. Bol dlhoročným predsedom Klubu slovenskej kultúry, neskoršie od roku 1990 jeho Čestným predsedom. Stál pri zrode Štefánikovej nadácie, po jej transformovaní na občianske združenie Štefánikova spoločnosť stal sa jej tajomníkom a v roku 2010 bol zvolený jej čestným predsedom.

Za svoju prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami z oblasti kultúry.

Svojou otvorenou a úprimnou povahou, ochotou pomôcť a nájsť východisko z často neriešiteľných situácii bol medzi ľuďmi obľúbený. Pre svoju konciliantnú povahu sa  tešil úcte a vážnosti aj u ľudí, ktorí mali iné názory ako on.

Bude nám veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke.

 

PhDr. Vojtech Čelko,

predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v Českej republikeDokumentární film "V siločiarach viery - M. R. Štefánik"


V nedeľu 22. januára 2012 sa konala pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára, básnika, jazykovedca, archeológa, evanjelického farára, významného predstaviteľa slovenského a českého národného obrodenia. Pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch sa uskutočnil pietny akt, ktorého sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. Pripomienku pripravila Spoločnosť Jána Kollára v ČR v spolupráci so Slovenským ECAV zborom v Prahe, Slovenským inštitútom v Prahe a rodnou obcou Jána Kollára Mošovce.


Milí priatelia,

zase je rok za nami. Ďakujem Vám všetkým za Váš záujem o naše spoločné dielo. Budem sa tešiť na stretnutia s Vami aj v budúcom roku. Vďaka za Vaše podnety, ktoré sa budeme snažiť realizovať. Možno nám vyjde konečne i ten plánovaný výlet v máji. Prajem Vám a Vašim blízkym v novom roku 2012 len to najlepšie a pevné zdravie.

Váš Vojto Čelko


Fotografie z akcí si můžete prohlédnout zde...

Mikuláš Dzurinda na návštěvě České republiky.

Ministr zahraničních věcí Slovenské republiky Mikuláš Dzurinda navštívil Českou republiku. Při této příležitosti položil 3. listopadu 2011 květiny u sochy Milana Rastislava Štefánika na Petříně a setkal se členy Společnosti M. R. Štefánika.
Oslavy 93. výročí založení samostatné Československé republiky 28. 10. 2011. Záštitu nad akcí převzal primátor hl. města Prahy Bohuslav Svoboda.

Členové Společnosti Milana Rastislava Štefánika si v den státního svátku připomenuli památku M. R. Štefánika, jednoho ze zakladatelů Československa, položením květů u jeho sochy na Petříně.

Prvního československého prezidenta si T. G. Masaryka si položením květin k jeho soše uctili účastníci šachového turnaje, který se konal odpoledne v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. Deset osobností, např. slovenský herec Andy Hryc, ředitel nemocnice Hradec Králové MUDr. Roman Prymula, moderátor Vlasta Korec, ale i finalistky MISS ČR a SR Lucie Smatanová, Petronela Pribilová, i majitel a jednatel společnosti ČSR Ing. Vladislav Stanko, se v šachové simultánce utkalo se současným nejlepším českým šachistou velmistrem Davidem Navarou a se slovenským velmistrem a členem Československého olympijského týmu Jánem Plachetkou.

Oslavy založení ČSR pokračovaly večer 28. října 2011 v divadle Semafor a byly spojeny s oslavami 3. výročí založení společnosti CZECHOSLOVAK REAL. Večer moderovala Janka Haluková, představení divadla Semafor Hodiny jdou pozpátku uvedla legendární rozhlasová a televizní hlasatelka Kamila Moučková. Za Společnost M. R. Štefánika v ČR i na Slovensku pozdravila přítomné Zuzana Bukovská. Oslavy byly zakončeny posezením u cimbálové muziky a přehlídkou slovenských lidových krojů.

Fotografie z akce si můžete prohlédnou zde.
Fotografie dr. Grygara z Tahiti nájdete na adrese:
http://www.ebicykl.cz/fotokronika/Specialy/Tahicykl/index.html

Článok S. Chrpovej o putovaní expedície nájdete v časopise Cykloturistika na adrese:
http://www.cykloturistika.cz/casopis/2011-7-8/ukazka1/V letech 2007 - 2008 slévárna DSB EURO, s. r. o. , Blansko, zhotovila bronzovou sochu dle modelu Gottharda Jandy, která byla doposud největším uměleckým monumentem v historii naší slévárny. Socha vážící šest tun a vysoká 7,6 metru byla odlita z 26 dílů. Průběh slévačských a cizelérských prací dokumentuje film Zrození sochy, na který se můžete podívat na adrese:

http://www.dsbblansko.cz/news/zrozeni-sochy/

http://www.youtube.com/watch?v=3zNt2Nv3fmw
11. listopad - Den veteránů

V tento den uspořádala Československá církev husitská a Armáda České republiky slavnostní bohoslužby a vzpomínku na české a slovenské veterány. Na slavnosti promluvil jako host předseda Společnosti M. R. Štefánika PhDr. Vojtech Čelko, který připomenul podíl M. R. Štefánika na založení Československé republiky, ale i oběti slovenských vojáků v bojích na francouzské, italské a ruské frontě.
Slovenské národné múzeum

Bratislava

Tahiti

16.10.2010 - 31.5.2011

SNM připravilo výstavu předmětů, které přivezl Milan Rastislav Štefánik z ostrova Tahiti, kam přijel v roce 1910 pozorovat přechod Halleyovej komety před slnečním diskom a založit na ostrově malou observatoř. Kolekci památek z Tahiti, která patří k nejpočetnějším sbírkám z pozůstalosti M. R. Štefánika, tvoří soubor 270 předmětů nevyčíslitelné umělecké a historické ceny. Více informací o výstavě se dozvíte na adrese:   http://www.snm.sk/


Vstup na akciu je iba na pozvánky. Kapacita sálu je už naplnená pozvanými!!


Obec Slovákov v Českej republike a Slovenský inštitút v Prahe si Vás dovoľujú pozvať na

Vyhlásenie ceny Mateja Hrebendu za rok 2010.

Cenu za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi
a za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi ČR a SR prevezmú:

Vojtech Čelko a Vítězslav Koukal

Modrá sála Slovenského inštitútu v Prahe, Jilská ulica č. 16/450.
Sobota 27. 11. 2010 o 16. 00 hodine.

Akciu podporili:
Slovenský inštitút v Prahe, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
Keramika Randušková Zvolen.

Podrobnosti ke stažení...
 


Milan Rastislav Štefánik, významný cestovateľ a jeho nasledovníci.

Autor publikace František Kele, zkušený cestovatel, publicista a nadšený štefánikovec, napsal zajímavou a čtivou knihu o vědeckých a diplomatických cestách M. R. Štefánika, který dvakrát absovoval cestu kolem světa. První cesta v letech 1910 - 1911 byla motivována vědeckým bádáním: přechod Helleyho komety před Sluncem v Papeete a úplné zatmění Slunce na Neiafu. Druhou cestu v letech 1918 - 1919 uskutečnil jako diplomat a ministr války Československé republiky. Kniha vyšla při příležitosti 130. výročí narození M. R. Štefánika s podporou Společnosti M. R. Štefánika v Brezové pod Bradlom.

Zájemci si mohou knihu zakoupit 15. prosince 2010 ve Slovenském institutu, případně po domluvě s ing. B. Krausem, mobil: 602 368 107, krausb@perfectprint.cz.

Cena publikace je 200 Kč.
Výstava ke 130.výročí narození Milana Rastislava Štefánika

Říčany, Městské kulturní středisko

17. 9. - 8. 10. 2010, expozice je otevřena pondělí až čtvrtek od 9:00 do 16:00 hod., v pátek od 9:00 do 15:00 hod. Vstup na výstavu je volný. Výstava bude zahájena 17. 9. 2010 v 9:00 hod.

Výstava, kterou pořádá Československá obec legionářská, Česká obec sokolská a Slovenský institut v Praze, se koná pod záštitou starostky Města Říčany Ing.Adrieny Mrázové.

Autorka výstavy PhDr. Zlata Fořtová, členka Historicko - dokumentační komise Československé obce legionářské, shromáždila mnoho historicky významných a cenných dokumentů. Expozice zachycuje události od sarajevského atentátu, vypovězení války, český odboj doma i ve světě, život M. R. Štefánika od dětství, jeho studia, jeho vědecké působení v oblasti astronomie ve Francii, na Tahiti, v Brazílii a Ekvádoru. Nechybí ani jeho vojenská a diplomatická činnost.


Přednáška ke 130.výročí narození Milana Rastislava Štefánika

Říčany, Městské kulturní středisko

Čtvrtek 30. 9. 2010 v 18:00 hod.

Přednáška autorky PhDr. Zlaty Fořtové se koná v rámci výstavy a bude doplněna promítáním unikátního filmu z roku 1919, rozhlasovým projevem Štefánikova bratra Ladislava z roku 1928 a hudebními a literárními ukázkami.

Více informací na adrese: http://www.kultura.ricany.cz/ , v rubrice Program.