* 21.7.1880
  + 4.5.1919

Motto: Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.

Milan Rastislav Štefánik patří mezi nejvýznamnější osobnosti moderních slovenských dějin. Jméno po něm nese nejen bratislavské letiště, hvězdárna na pražském Petříně, pražský most, ale i celá řada ulic, náměstí či škol. Setkáme se s ním na známkách (poprvé v roce 1935),  bankovkách a mincích, které platily v období první Československé republiky. Nepřekvapí, že se M. R. Štefánik objevil na bankovce Slovenské republiky v hodnotě 5000 Sk emitované v roce 1995.

Občanské sdružení Společnost generála M. R. Štefánika

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. V sekci „Ke stažení“ je možno stáhnout si přihlášku, případné dotazy zasílejte e-mailem, který je uveden v sekci „Kontakty“. V současné době má sdružení 54 členů.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou svolává výbor nejméně jednou ročně. Výkonným orgánem sdružení je výbor, který za svou činnost odpovídá valné hromadě a schází se nejméně 4krát ročně. Dohled nad hospodařením sdružení vykonává revizní komise.
Vstup pro administrátora