* 21.7.1880
  + 4.5.1919

Občanské sdružení Společnost generála Milana Rastislava Štefánika bylo zaregistrováno 24. května 2004. Získáním právní subjektivity vyvrcholila více než patnáctiletá štefánikovská aktivita v pražském prostředí, která začala vědeckým seminářem o životě, díle a odkazu Milana Rastislava Štefánika v květnu 1989 a který připravil tehdejší Dom slovenskej kultúry v Praze. Seminář vyvolal velký zájem veřejnosti, ale až změna politických poměrů přispěla k oživení štefánikovské tradice.

Občanské sdružení si klade za cíl rozvíjet a šířit myšlenkový odkaz Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze spoluzakladatelů společného státu Čechů a Slováků, astronoma, generála francouzské armády, diplomata a ministra první Československé republiky. Sdružení se zaměřuje na poznání života a díla M. R. Štefánika v celém jeho kontextu, aktualizuje jeho odkaz pro současnost a soustředí svoji pozornost na upevňování vzájemnosti Čechů a Slováků a národností žijících v České republice. Pro dosažení těchto cílů zajišťuje dokumentační a informační činnost a spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi, které mají shodné nebo obdobné cíle, zejména s Mezinárodní společností k uctění památky M. R. Štefánika v Paříži, Společností T. G. Masaryka v Praze a se Společností a Nadací M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a v Bratislave.

Výbor Spoločnosti generála M. R. Štefánika

Predseda: PhDr. Vojtech Čelko
Podpredseda: Podpredseda: Ing. Bohdan Kraus
  
Členovia výboru: Ing.arch.Miloslav Abel
  Mgr. Roman Elner
  Jiřina Kasáčková
  Ján Kendera
Ing. Bohdan Kraus - hospodár
Mgr. Miroslav Surmánek – revízor

Zvolení na Valnom zhromaždení Spoločnosti generála M. R. Štefánika 22. novembra 2021.

Společnost generála M.R.Štefánika
vznik: 24.05.2004
IČO: 26665271
Adresa: Praha 1, Soukenická 3, Slovenský dom

Číslo účtu: 2500776031/2010 Fio banka