* 21.7.1880
  + 4.5.1919

Občanské sdružení Společnost generála Milana Rastislava Štefánika bylo zaregistrováno 24. května 2004. Získáním právní subjektivity vyvrcholila více než patnáctiletá štefánikovská aktivita v pražském prostředí, která začala vědeckým seminářem o životě, díle a odkazu Milana Rastislava Štefánika v květnu 1989 a který připravil tehdejší Dom slovenskej kultúry v Praze. Seminář vyvolal velký zájem veřejnosti, ale až změna politických poměrů přispěla k oživení štefánikovské tradice.

Občanské sdružení si klade za cíl rozvíjet a šířit myšlenkový odkaz Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze spoluzakladatelů společného státu Čechů a Slováků, astronoma, generála francouzské armády, diplomata a ministra první Československé republiky. Sdružení se zaměřuje na poznání života a díla M. R. Štefánika v celém jeho kontextu, aktualizuje jeho odkaz pro současnost a soustředí svoji pozornost na upevňování vzájemnosti Čechů a Slováků a národností žijících v České republice. Pro dosažení těchto cílů zajišťuje dokumentační a informační činnost a spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi, které mají shodné nebo obdobné cíle, zejména s Mezinárodní společností k uctění památky M. R. Štefánika v Paříži, Společností T. G. Masaryka v Praze a se Společností a Nadací M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a v Bratislave.

Výbor Spoločnosti generála M. R. Štefánika


Členovia výboru a kontakty:


Ján Kendera(predseda)
Kontakt: mobil: +420 736 685 162
e-mail: kendera.smrs@seznam.cz

Mgr. Roman Elner (podpredseda)
Kontakt: mobil: +420 604 469 318
e-mail: roman.elner@email.cz

Ing. Bohdan Kraus (hospodár)

Mgr. Miroslav Surmánek (revízor)
Kontakt: mobil: +420 602 107 252
e-mail: miroslavsurmanek@gmail.com

Jiřina Kasáčková

Zvolení na Valnom zhromaždení Spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika 21. marca 2023.

Společnost generála M.R.Štefánika
vznik: 24.05.2004
IČO: 26665271
Adresa: Praha 1, Soukenická 3, Slovenský dom

Číslo účtu: 2500776031/2010 Fio banka